mge_headpicture.jpg
MGE
TÉT
Tudományos és Technológiai Együttműködés (TéT)

Magyar-Vietnami TéT (2008-2009)
Az alternatív baromfitenyésztés és termelés fejlesztése Vietnámban, régi magyar baromfifajták felhasználásával
(folyamatban lévő projekt)

Magyar-Kínai TéT (2007-2008)
A magyar lúd elitállományok adaptációs vizsgálata és a szelekciós módszerek közös fejlesztése kínai körülmények között
(lezárult projekt)

Magyar-Kínai TéT (2009-2010)
A magyar lúd elitállományok adaptációs vizsgálata és a szelekciós módszerek közös fejlesztése kínai körülmények között
(folyamatban lévő projekt)
NEFE (ODA) Projekt, Vietnam, 2006-2007
MAGYAR BAROMFIFAJTÁK ADAPTÁCIÓJA VIETNAMBAN, A SZEGÉNY VIDÉKEK FEJLESZTÉSE, AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A GÉNMEGŐRZÉS SZEMPONTJAI SZERINT (NEFE projekt, 2006-2007); Támogatók: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, CIDA, Kanada
Bronzpulykák Vietnamban.jpg
A PROJEKT ZÁRÓJELENTÉSE >>>

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓJA

A PROJEKT ELŐZMÉNYEI ÉS CÉLJA

Az állattenyésztés Vietnam hosszú távú fejlesztési prioritásai között szerepel. Az állattenyésztésen belül a baromfitenyésztés a kisgazdaságok második legfontosabb jövedelemforrása. Az irányelvek szerint Vietnam baromfitenyésztésének teljesítményét 50%-kal kell növelni. A közeli évek legfontosabb feladatai: a madárinfluenza megfékezése, a vidéki termelők régiónkénti koordinációja, termelési rendszerek kialakítása. A szegény vidékeken a kis ráfordítással működő, környezetbarát baromfitenyésztés fejlesztése célszerű, amelyhez a helyi viszonyokat és szélsőséges klímát elviselni tudó, ellenálló fajták szükségesek. A régi magyar baromfifajtákat génbankjában fenntartó gödöllői KÁTKI (jelenleg ÁTK) és a pályázó MGE (a fajták országos tenyésztő szervezete), a magyar-vietnami kisállat-tenyésztési hagyományok folytatásaként, az 1990-es évek végétől vietnami adaptációs vizsgálatokat végez, melynek keretében tyúk-, kacsa- és gyöngytyúk-fajtákat szállított Vietnamba, a Hanoi Nemzeti Állattenyésztési Kutatóintézetbe. A projekttől függetlenül, 2006-ban a vizsgálatokat a magyar pulykafajtákra is kiterjesztettük. A projekt a pulykafajták vietnami adaptációját, vidéki elterjesztésének és tenyésztési hátterének szervezését célozta, a génmegőrzés helyi szempontjai szerint. Az adaptációs vizsgálatok hosszú távú célja Távol-Kelet szegény vidékei családi vegyes gazdálkodásának elősegítése régi magyar baromfifajták tenyésztésének szervezésével, a helyi baromfi géntartalékok védelmének és hasznosításának messzemenő figyelembevételével. A projekt pénzügyi támogatói: a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a CIDA, Kanada és az MGE.

A GÖDÖLLŐI GÉNBANKBÓL SZÁRMAZÓ PULYKAÁLLOMÁNYOK 2006-2007 ÉVI VIETNAMI ADAPTÁCIÓS VIZSGÁLATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

Nevelés és szaporítás

A vietnami adaptációs vizsgálatok eredményei szerint összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a különböző magyar pulyka genotípusok igen jó eredménnyel nevelhetők Vietnamban. A kiszállított tojások keltetési eredményei – azon túl, hogy a tenyésztojások biztonságosan szállíthatók – arra utalnak, hogy Vietnamban jobb keltetési eredmények várhatók a vizsgált állományok keltetése során, mint Magyarországon. A 20 hetes nevelési vizsgálatok azt mutatják, hogy mind az életképesség, mind a testsúly tekintetében Vietnamban jobb eredmények érhetők el. A keresztezések Magyarországon heterózist eredményeztek, Vietnamban viszont nem. A nevelési eredmények tekintetében vietnami körülmények között a fajtatiszta magyar bronzpulyka teljesítménye volt a legjobb. A vizsgált fajták életképessége is Vietnamban volt jobb, azonban 8 hetes kortól egyik környezetben sem mutatkozott elhullás. Ez azt is jelenti, hogy a tojástermelés időszakában sem volt kiesés. A szaporasági mutatók vizsgálata szerint a vizsgált pulykafajták mintegy 100 nappal korábban kezdik a tojástermelést és lényegesen több, azonban – a hosszabb tojástermelési időszak és feltehetően a rövidebb tojásképzési ciklus miatt – némileg kisebb tojást termelnek.
A vizsgálatok eredményei egyértelműen bizonyítják a magyar pulykafajták kitűnő adaptációs képességét vietnami környezetben, azonban a fajták keresztezése nem eredményez a magyar környezetben a rézpulyka kakas x bronzpulyka tojó esetében megfigyelt heterózist egyes tulajdonságokban, tehát a fajták keresztezése a végtermék-előállítás során nem szükségszerű.

A pulykatenyésztés fejlesztése és lehetséges piaci szerepe Vietnamban

Vietnam kormányzati szinten a baromfitenyésztés jelentős fejlesztését tűzte ki célul 2015-ig. Ezen belül a vidéki lakosság (kistermelők) ellátása és a baromfifaj- és fajtadiverzitás biztosítása is jelentős szempontként szerepel a fejlesztési programokban. A programok megvalósításának vezető intézménye Vietnamban az NIAH Baromfitenyésztési Kutató Központja (POREC).
A gazdálkodók most ismerkednek a pulykával, hiszen ez a baromfifaj Vietnamban korábban nem terjedt el. A kihelyezések sikeresek voltak, a kiválasztott gazdák szívesen foglalkoztak pulykaneveléssel. Az adaptációs vizsgálatok eredményeiről 2008 februárban a POREC egy intézeti bemutatót tervez, amely lehetővé teszi, hogy nagyobb nyilvánosság előtt is bemutassák a pulykanevelés lehetőségeit és hasznát.
Pulykahús ma még gyakorlatilag nincs a vietnami piacon, a vietnami fogyasztók alig ismerik, annak ellenére, hogy szórványosan előfordul vidéki falvakban. Ugyanakkor, a turizmus igen gyors fejlődése a térségben komoly felvevő piacot jelenthet már a közeli jövőben. Vizsgálataink azt mutatják, hogy a pulykahús Vietnamban jó eredménnyel és gazdaságosan előállítható, különleges minőségű termék, tehát jól eladható (Laoszban, ahol a kistermelői pulykatartás egyes területeken elterjedtebb, a pulykahús nagyon keresett és drága termék.) Fentiek érdekében a tenyésztési és szaporítási bázis kialakítására, a termelési és termelés-ellenőrzési rendszerek megszervezésére, illetve a pulyka szegény vidékeken való elterjesztésére van szükség a fenntarthatóság és a génmegőrzés szempontjai szerint.

Előadások, cikkek
ADAPTATION OF HUNGARIAN POULTRY BREEDS IN VIETNAM, DEVELOPMENT OF POOR REGIONS, WITH REGARD TO AGRARIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND GENE CONSERVATION
Előadás, Kisné, Do thi Dong Xuan, Kanadai Nagykövetség, Budapest, 2007. március 7.
MGE NEFE - NIAH PRC Workshop, Thuy Phuong, Ha Noi, 23 March, 2007
VAI TRO CAC GIONG GIA CAM CHAN THA HUNGARY TRONG VIEC XOA DOI GIAM NGHEO, BAO TON QUY GEN VA BAO VE SINH THAI NONG NGHIEP VIETNAM (The role of Old Hungarian Poultry Breeds in development of poor regions with regards to agrarian environmental protection and gene conservation in Vietnam) Dua tren du an Canada-Hung-Viet: MGE-NEFE 2006-2007
Előadás és cikk, Kisné, Do thi Dong Xuan
OLD HUNGARIAN POULTRY BREEDS AND THEIR USE IN HIGH QUALITY PRODUCTION
Előadás és cikk, Szalay István és Kisné, Do thi Dong Xuan
Újságcikk, , 2006. december 22., Do thi Dong Xuanról (Vietnami nyelven)
MAGYAR BAROMFIFAJTÁK A TÁVOL-KELETEN
Újságcikk, a projekt bemutatása és első eredményei A BAROMFI című szaklap nyomán

5. Magyar-Vietnami Konferencia (MGE-NEFE Záró Konferencia)
Dong Xuan, K.D.T. – Szalay, I.T.: AGRICULTURAL RESEARCH FOR DEVELOPMENT (ARD) – TRILATERAL HUNGARIAN-VIETNAMESE-LAO SAMPLE TO DEVELOP POULTRY BREEDING IN SOUTH-EAST ASIA (Paper and presentation PDF)
Szalay, I.T. – Dong Xuan, K. D. T.: SUSTAINABILITY AND GENE CONSERVATION AS GUIDING PRINCIPLES OF THE HUNGARIAN-VIETNAMESE POULTRY RESEARCH FOR DEVELOPMENT (Paper and presentation PDF)
Phung Duc Tien – Pham Thi Minh Thu – Kisne Do Thi Dong Xuan – Szalay Istvan, Nguyen Ngoc Dung – Bach Thi Thanh Dan – Hoang Van Loc – Nguyen Thi Lanh – Pham Thi Thu Phuong: SOME OBSERVATION ON ECO-TECHNICAL PARAMETERS OF TURKEY IMPORTED FROM HUNGARY (Paper and presentation PDF)
Dong Xuan, K.D.T. – Szalay, I.T. – Duc Tien, P. – Minh Thu, P.T.: ADAPTATION EXPERIMENTS OF HUNGARIAN TURKEY BREEDS AND THEIR CROSSES IN VIETNAM (MGE-NEFE project, Hungary–Vietnam, 2006-2007) (Paper and presentation PDF)
Vo Van Su: RESULTS OF RESEARCHES ON SOFTWARE FOR POULTRY MANAGEMENT
Bodi, L. – Dong Xuan, K. D. T. – Szalay, I.T.: HU-BA PRODUCTION SYSTEM FOR SPECIAL POULTRY PRODUCTS IN HUNGARY (Paper and presentation PDF)
Phung Duc Tien – Pham Thi Minh Thu – Kisne Do Thi Dong Xuan – Szalay Istvan – Nguyen Thi Kim Oanh – Hoang Van Loc – Truong Thuy Huong: STUDY ON SELECTION FOR IMPROVEMENT OF THREE GUINEA FOWL LINES’ PRODUCTION THROUGH THREE GENERATIONS (Paper and poster PDF)
NEFE (ODA) Mikroprojekt, Vietnam, Laosz, 2007

Magyar-vietnami-laoszi együttműködés a régi magyar gyöngytyúk- és pulykafajták laoszi adaptációs vizsgálatára
NEFE Mikroprojekt, 2007
Támogatók:
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Magyar Köztársaság Vietnami Nagykövetsége
Channel EU-6 projekt, 2004-2006
Opening channels of communication between the associated candidate countries and the EU in ecological farming [Kommunikációs csatornák kialakítása az EU társult tagjelölt országai között az ökológiai mezőgazdálkodás területén] (EU 6. keretprogram 2004-2006)
CHANNEL honlap

Project summary

There are huge differences in the historical background and the level of development among the Associated Candidate Countries. Organic agriculture is an area that reached different stages of development in the different countries. The different forms of organization, the legislative and economic framework and the cultural background impose different tasks on the ACC countries in this area.
In accordance with the described situation the main objectives of this project are:
•to assess and analyse which development stages have these countries achieved in organic agriculture
•to open communication channels on different levels necessary for starting the harmonization and equalization process in organic agriculture.
The central instrument for the fulfilment of these objectives will be a complex data base with homogeneous information organized around the following 6 thematic units relevant to organic agriculture: plant protection, organic seed and propagation material, animal husbandry, agro-technology, weed management and soil fertility.
These data will be collected and processed in working groups with a responsible group leader.
Data collection will be carried out by all participating organizations in their respective area of competence (thematic or geographical) and disseminate them in leaflets and newsletters aiming at disseminating knowledge in organic agriculture and producing a multiplication effect by involving a large group of stakeholders and beneficiaries also from the circles of NGO-s, farmers, SME-s, educational, administrative, religious and other institutions.
The completed data base will be presented and discussed at an EU level conference that will provide politicians, policy-makers and players in all the relevant sectors, such as economy, education and research, with a valuable set of information on organic agriculture to be used for strategic planning and evaluation. The participants will also benefit from the project through the articulation of a core group of researcher who can afterwards apply for a new, or join an existing NoE or IP project.
A lapot szerkeszti dr. Szalay István társelnök
Utolsó frissítés: 2021. november 24.